Gusto mo bang tulungan kaming pondohan ang aklatan?

Salamat sa iyong donasyon, makakabili kami ng mga libro at kagamitan para sa aklatan, makakalikom muli ng suplay para sa workshop, at makakapaglunsad ng maraming event para sa komunidad ng Siargao.

Dahil sa iyong kagandahang-loob, mabibigyan din namin ng suporta ang araw-araw na gawain sa aklatan, at matutulungan nito kaming makakuha ng mga taong mag-aasikaso sa mga bisita at magmimintina ng mga pasilidad.

Mag-donate online gamit ang form sa ibaba!

Maaari ka ring gumawa ng tseke para sa Aklatang Baybayin at ipadala ito sa address sa ibaba:

Baybayin Library
Grand Cosquet
56360 Locmaria