Sa isang islang pangunahing nakalaan ang imprastraktura at mga proyekto sa turismo, namumukod-tangi ang organisasyon ng Baybayin sa layunin nitong magbukas ng isang espasyong naiiba at nakalaan para sa lokal na komunidad—isang libreng aklatan para sa komunidad kung saan hindi lang makakapagbasa, makakapag-aral, at matututo ang mga naninirahan sa isla, kundi magiging tulay rin para makilala nila ang isa’t isa sa pamamagitan ng pakikibahagi sa masasayang aktibidad at iba pang event.

Aklatang Baybayin, ang pagsisimula ng proyekto

Dahil sa malalim na pagtatangi sa munting paraisong ito at sa mga naninirahan dito, at sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng turismo sa isla, hangarin ng mga tagapagtatag ng organisasyon na makapaghandog sa mga lokal na naninirahan sa Siargao ng isang proyektong sadyang nakalaan para sa kanila.

Nang nakibahagi at sinubaybayan nila ang gawain ng Siargao Masaya, isang organisasyong naghahatid ng Mobile Library isang beses kada linggo sa mga batang naninirahan sa isla, umusbong ang ideyang magtayo ng isang permanenteng aklatan. Nasaksihan ng mga tagapagtatag kung gaano kasaya ang mga bata sa mga workshop sa pagbabasa at sa mga larong pinamunuan ng Siargao Masaya sa kanilang mga komunidad. Dahil dito, naisilang ang proyekto.

Nilalayon ng Aklatang Baybayin na hindi lamang solusyunan ang kawalan ng aklatan sa isla, kundi makapaglaan din ng espasyong nakasentro sa pagtuturo, kultura, at paglilibang.

Ang organisasyon, ang team

Parehong na-in love sa Siargao at sa mga naninirahan dito ang magkapatid na Tristan at Madeline, ang mga tagapagtatag ng organisasyon. Sa loob ng 8 taon, nagpabalik-balik sa Pilipinas si Tristan, partikular sa Siargao, kung saan niya pinakanagustuhan. Nang ipakilala niya ang isla sa kanyang kapatid na si Madeline, agad-agad ring minahal ng kapatid niya ang lugar. Dalawang Pranses sa kabilang dulo ng mundo.

Nagpasya silang simulan ang napakagandang proyektong ito kasama ni Leah, isang Pilipina mula sa Davao. Bahagi si Leah ng Siargao Masaya, ang unang organisasyong nakipagtulungan sa Aklatang Baybayin. Tamang-tama ang isang gaya ni Leah na may malalim na dedikasyon sa mga bata at malawak na karanasan at kaalaman sa lokal na komunidad para maging katuwang sa proyektong ito.

Malayo na ang narating ng ideyang ito na magtayo ng isang organisasyong makakapagbigay-serbisyo sa mga naninirahan sa Siargao. Noong 2019, sa wakas, natupad na ang mithiin nina Tristan at Madeline na makapagbigay sa mga naninirahan sa General Luna at mga kalapit na lugar ng isang espasyong para lang sa kanila, bilang ganti sa mabuting pakikitungo ng mga ito sa mga bisita sa islang tulad nila.

Isang proyektong patuloy na pinapayabong ng mga ideya, tulong, at suporta ng masisigasig na Pilipinong nakikibahagi sa organisasyon.

Isang masigla at nakakapagbigay-inspirasyong buhay sa loob ng komunidad

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga organisasyong matagal nang naitatag at aktibo sa isla, hangarin ng Baybayin na maglunsad ng mga proyektong tumutugma sa mga inisyatibang nasimulan na, at maging bahagi ng buhay ng lokal na komunidad sa isang etikal na paraan.

Ang iba’t ibang workshop at event na itataguyod kasama ng mga katuwang na organisasyon sa loob at paligid ng aklatan ay naglalayong magtaas ng kamalayan ng mga naninirahan sa Siargao tungkol sa mga isyu sa kapaligiran, kalusugan, at edukasyon.

Baybayin, ang alpabetong pinagmulan ng aming pangalan

Baybayin ang tawag sa alpabetong ginamit sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol sa kapuluan. Ito ay isang salitang Tagalog na nangangahulugan ng pagsulat ng mga titik ng isang salita, o «to spell» sa Ingles. Kung kaya, wala ring pagdadalawang-isip sa pagpili sa pangalang ito para sa organisasyon, na nagbibigay-diin sa hangarin ng mga tagapagtatag na ipagdiwang ang pamanang Pilipino.

Matuto pa tungkol sa aklatan