TRISTAN

Pangulo

Ipinanganak at lumaki sa Central France, matagal nang naglalakbay si Tristan. Ngayon, matutupad na sa wakas ang pangarap niyang makapagtayo ng lokal na organisasyon sa Pilipinas, isang proyektong pinag-isipan kasama ng at para sa mga taong malugod siyang tinanggap at tinrato nang mabuti sa lahat ng kanyang mga paglalakbay.

Regular siyang bibisita sa General Luna upang makipagtulungan sa team ng aklatan at siguruhing maayos na naisasagawa ang proyekto. Pamamahalaan niya ang pagtatayo ng pasilidad at pag-aayos ng aklatan, at pamumunuan ang paglikom ng mga donasyong libro sa Pilipinas.

MADELINE

Pangalawang Pangulo at Ingat-Yaman

Bagong lipat sa Brittany si Madeline, at bago ito ay nanirahan siya nang halos 15 taon sa Paris, France. Isa siyang web editor na matagal nang gustong magtayo ng organisasyon sa Pilipinas. Ang pakikipagtulungang ito kina Tristan at Leah ang magiging daan para masimulan na sa wakas ang proyektong ito.

Nakatalaga kay Madeline ang administrasyon at pagkalap ng pondo para sa organisasyon at gagawin niya ito habang naka-base sa France. Bibisita siya sa Siargao ilang beses sa isang taon upang tiyaking naisasagawa nang maayos ng team ng aklatan ang mga nakalinyang proyekto.

LEAH MARIE

Kalihim

Maraming taon nang bahagi ng Siargao Masaya, isang organisasyong Swiss, si Leah Marie. Ang matinding kagustuhan niyang bumuo ng mga proyektong para sa komunidad sa sarili niyang bansa at ang kanyang malikhaing pag-iisip ang dahilan kung bakit itinuturing siyang isa sa mga tunay na tagapagtatag ng organisasyon.

Pamumunuan ni Leah ang koordinasyon sa pagitan ng iba’t ibang team ng aklatan at ibibigay niya kina Madeline at Tristan ang lahat ng kinakailangang impormasyon para mapatakbo ng mga ito ang organisasyon mula sa France.

STÉPHANIE

Miyembro ng board

Tubong Switzerland ngunit may pusong Pilipino, itinatag ni Stéphanie ang organisasyong Siargao Masaya ilang taon na ang nakakalipas. Dahil malapit na sa kanya ang lokal na komunidad sa Siargao, hindi siya nagdalawang-isip na magbigay ng suporta sa mga tagapagtatag sa pagbuo ng kanilang proyekto.

Itatalaga para kay Stéphanie ang isang opisina sa pasilidad ng aklatan at susuportahan niya ang proyekto sa buong yugto ng pagbubuo nito sa pamamagitan ng pag-upo bilang miyembro ng board ng Baybayin.

AMÉLIE

Miyembro ng board

Nakatira sa isla ng Brittany sa Belle-Île, may-ari si Amélie ng isang etikal na surf shop. Isang aktibong miyembro ng maraming organisasyon, nagpasya siyang maging bahagi ng proyektong Baybayin mula sa France.

Magbibigay siya ng suporta sa ilang proyekto ng aklatan at pagtutuunan ng pansin ang pagkalap ng pondo para sa proyekto.