Maging isang lugar na araw-araw na pinupuntahan ng mga bata at matatanda para magbasa, mag-aral, at maglibang, ito ang nais maging ng Aklatang Baybayin. Higit sa isang aklatan, layunin ng organisasyon na magbukas ng isang natatanging espasyo na maaaring angkinin ng mga naninirahan sa Siargao bilang kanila, isang lugar na puno ng sorpresa, na magpapalawak ng kanilang kaalaman at imahinasyon, at kung saan sila makakakuha ng inspirasyon mula sa mga libro at sining para gumawa, mangarap, maglaro, at magbahagi.

Isang pasilidad na sadyang ginawa para sa aklatan

Sinimulan nang itayo noong Hulyo 2019, ang pasilidad na maglalaman ng aklatan
ay plinano at dinisenyo nang sadya para sa proyektong ito. Popondohan ng mga tagapagtatag ang gusaling ito at ilalaan sa organisasyon ng Baybayin sa kundisyong eksklusibo itong gagamitin para magsilbi sa lokal na komunidad sa isla, at hindi gagamitin sa komersyal na paraan.

Magbibigay ang gusaling ito ng akses sa maraming libro sa Filipino, Bisaya, at Ingles. Magkakaroon ito ng ilang espasyo para sa pagbabasa, espasyong nakatalaga para sa maliliit na bata, at mga desk para makapag-aral ang mga mas matatanda sa isang tahimik at komportableng kapaligiran. Sa unang palapag, maglalaan ng isang malawak at bukas na espasyo para sa lahat ng klase ng workshop, pagpupulong, kumperensiya, pagsasanay, at pagpapalabas ng pelikula o video.

Sa ground floor, magtatalaga ng isang opisina para sa organisasyon ng Siargao Masaya para magkaroon sila ng maayos na lugar para magtrabaho at isulong ang kanilang adbokasiya. Isasara ang aklatan isang beses sa isang linggo para magbigay-daan sa mga lokal na organisasyon na magamit ito sa kanilang mga event.

Mga libro, suplay, at pasilidad na pinondohan ng mga nag-donate

Sa tulong ng mabubuting loob na nag-donate, makakapagbigay ang organisasyon ng pondo para sa madisenyuhan ang loob ng aklatan at makabili ng mga libro. Maglulunsad din ang organisasyon ng mga event kung saan sila tatanggap ng mga donasyong libro at mag-iimbita ng mga turista, organisasyon, at iba pang katuwang gaya ng mga tagapaglathala para makibahagi sa kolektibong pagsisikap na ito na palawakin at pagyamanin pang lalo ang koleksyon ng Aklatan.

Ang mga sobrang libro mula sa mga donasyon ay ipapamahagi sa mga malalayong isla at barangay para mapakinabangan din ng mga taong walang kakayahang pumunta doon ang mga kagamitan ng aklatan. Puwede ring i-donate ang ilang libro sa ibang mga organisasyon.

Ilulunsad sa France at sa Pilipinas ang karamihan sa mga kampanya para sa donasyon, at kung minsan, sa mga kalapit na bansa gaya ng Australia o UK.

Pangunahing inaasahan ng organisasyon ng Baybayin ang suporta ng mga magdo-donate para simulan at ipagpatuloy ang proyekto.

Ang pang-araw-araw na buhay sa aklatan

Kasama ng isang team ng mga magbo-boluntaryo, dalawang tao ang kukuning empleyado para tumulong na patakbuhin ang aklatan at pangasiwaan ang pang-araw-araw na gawain dito. Sila ang nakatalaga para sumalubong sa mga bisita, pamahalaan ang pagpapahiram ng mga libro, magplano ng mga aktibidad, at magmintina ng pasilidad. Ang dalawang empleyadong ito ay magiging kabilang sa team at magpapalago nito. Sila rin ang sisigurong tumatakbo nang maayos ang lahat sa araw-araw at tutugon sa mga pangangailangan at inaasahan ng mga bisita.

Isa sa mga pangunahing bagay na gustong matiyak ng mga tagapagtatag ay ang pagbibigay sa mga empleyado ng aklatan ng etikal at kaaya-ayang kapaligiran para sa trabaho. Kung kaya, makakatanggap sila ng mga benepisyong hindi karaniwang naibibigay sa isla, gaya ng insurance para sa kalusugan at bayad na leave.

Manggagaling din sa mga magdo-donate na nais magbigay ng suporta sa organisasyon ng Baybayin ang pondong gagamitin sa sahod ng mga empleyadong ito.

Kilalanin ang aming team

Pagbo-boluntaryo, pagkakaisa sa maraming iba’t ibang workshop

Maraming iba’t ibang workshop at event ang gagawin sa aklatan.

Ang pagkakaisa ng mga naninirahan at mga bisita sa isla ang bubuhay sa organisasyon, sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad para matuto at maglibang. Papamahalaan ang mga ito ng mga volunteer na masigasig na magbabahagi ng kanilang kaalaman.

Gusto mo bang maging volunteer? Mag-send sa amin ng mensahe!

Makipag-ugnayan